Episode #0006

Slippdato: 2018-10-04
Anders Ekkje Slettebø, undo på heisknapper, ScreenTime, Spotify Behind the Lyrics, digitalt frimerke, eFaktura vs. AvtalGiro og bestikk.
Lytt på Soundcloud
Tilbake til forsiden